انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

                                                          

این دانشکده فعالیت خود را از تاریخ 1390 شروع کرده و دارای رشته های  ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوتکنولوژی، زیست­ شناسی گیاهی، علوم سلولی­ مولکولی، زیست­ عمومی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری می­باشد. رشته های موجود در این دانشکده در سه گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، ژنتیک و بیوتکنولوژی وهمینطور میکروبیولوژی و زیست ­شناسی توزیع­ شده و مجموعا 16 عضو هیات علمی و 60 اساتید مدعو با این دانشکده همکاری دارند.

امور آموزشی دانشکده توسط 3 کارشناس گروه انجام می­ شود و مجموعا 2153 دانشجو، یک مسئول دفتر ریاست دانشکده، 5 کارشناس آزمایشگاه نیز دراین دانشکده فعالیت دارند.

سه ساختمان این فضای آموزشی و پژوهشی موردنیاز این دانشکده را تامین می­نمایند که عبارتند از:

 1- ساختمان مرکزی شامل دفتر ریاست­ دانشکده زیستی، معاونت دانشکده، کافی­ نت، سالن­ های غذاخوری، کتابخانه­، سایت­های کامپیوتر، کلاسهای سمعی­ بصری، خدمات آموزشی، اتاقهای اساتید، گروههای آموزشی، فروشگاه مواد غذایی، سرویس دانشجویی، اداره آموزش دانشکده، کلاسهای آموزشی، انفورماتیک و اداره پژوهش دانشکده می باشد

2- ساختمان فارابی (ساختمان علوم زیستی) شامل کلاسهای آموزشی، اتاقهای سمعی بصری، اتاق اساتید و خدمات آموزشی است.

3- مجتمع آزمایشگاهی رازی شامل آزمایشگاههای زیست شناسی، آزمایشگاههای بیوشیمی، ژنتیک،  میکروبیولوژی، فیزولوژی جانوری و گیاهی، زیست­ جانوری و گیاهی، بیوتکنولوژی، سلولی­ مولکولی،  ایمونولوژی، انگل­ شناسی، باکتری­ شناسی، بافت­ شناسی­، جنین­ شناسی­، تجزیه­ دستگاهی، قارچ­ شناسی و 2 سایت کامپیوتر است.