انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 

نام و نام خانوادگی: فرهنگ فرهمندقوی

رشته تحصیلی: شیمی محیط ­زیست

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار